Restrukturyzacja firmy Warszawa – potrzebujesz wsparcia? Trzon naszego zespołu stanowią doradca restrukturyzacyjny, posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji organów pozasądowych w sprawach na gruncie prawa restrukturyzacyjnego oraz  upadłościowego, a także adwokat i grono asystentów prawnych. Reprezentujemy dłużników i wierzycieli przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod kątem licznym spraw związanych ze stanem niewypłacalności lub jego zagrożenia.

Restrukturyzacja firmy Warszawa. Jakie opcje?

Restrukturyzacja firmy może zasadniczo przebiegać w ramach kilku rodzai postępowań. Pierwszym, cieszącym się dużą popularnością z uwagi na spory zakres ochrony przed wierzycielami, a także relatywnie niskie koszty w porównaniu do innych postępowań, jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Procedura odbywa się w głównej mierze poza sądem, a pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Pozostałe postępowania restrukturyzacyjnego wymagają już znacznego zaangażowania sądu, choćby w zakresie rozpoznania wniosku o wszczęcie:

  • przyspieszonego postępowania układowego;
  • postępowania układowego;
  • postępowania sanacyjnego.

Wybór właściwego trybu restrukturyzacji firmy zależny jest m.in. od skali problemów finansowych, liczby wierzycieli, czy możliwości płatniczych samego dłużnika.

Co daje restrukturyzacja firmy?

Zasadniczo postępowanie restrukturyzacyjne ma służyć uniknięciu ogłoszenia upadłości przez dłużnika. Jest to możliwe na skutek zawarcie układu z wierzycielami, a następnie spłaty pozostałych zobowiązań na nowych zasadach. Uruchomienie postępowania często wiąże się z zawieszeniem postępowań egzekucyjnych, czy ochroną przed wypowiedzeniem kluczowych z punktu widzenia działalności gospodarczej umów, np. umowy najmu.

Szerzej na temat tego na czym polega restrukturyzacja firmy

Siedziba firmy w Warszawie, a właściwy sąd pod kątem restrukturyzacji

Przedsiębiorstwa mające główny ośrodek podstawowej działalności gospodarczej w Warszawie winny aplikować o uruchomienie postępowania restrukturyzacyjnego do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa.

Wyjątkiem od zasady polegającej na złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Procedura ta jest uruchamiana przez nadzorcę układu, który w ramach Krajowego Rejestru Zadłużonych zakłada akta pod „egidą” ww. warszawskiego sądu.

Restrukturyzacja firmy Warszawa – potrzebujesz pomocy?

Doradca restrukturyzacyjny Filip Kozik oraz adwokat Justyna Nowak-Trojanowska posiadają doświadczenie w reprezentacji dłużników oraz wierzycieli w sprawach upadłościowych, a także restrukturyzacyjnych przed sądami na terenie całego kraju. Z uwagi na biuro kancelarii przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, oferujemy kompleksową pomoc prawną również przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Nadto, doradca restrukturyzacyjny Filip Kozik pełnił już m.in. funkcję nadzorcy układu, nadzorcy wykonania układu, a także tymczasowego nadzorcy sądowego, czy syndyka. Posiada w takim wypadku również doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw jako organ pozasądowy. Klientami kancelarii są zarówno firmy działające w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółki prawa handlowego. Prowadziliśmy postępowania względem podmiotów z branży m.in. transportowej, budowlanej, usługowej, medycznej, czy produkcyjnej.

Inne rozwiązania?

Jeśli stan finansowy przedsiębiorstwa jest tak kiepski, że restrukturyzacja firmy jest bezcelowa, to opcją minimum winno być złożenie wniosku o upadłość. Reprezentujemy także klientów pod kątem postepowań upadłościowych, którzy mają swoje siedziby w Warszawie i okolicach.

Więcej na temat upadłości firmy!

Potrzebujesz pomocy w restrukturyzacji?

Skontaktuj się z nami i spotkajmy się w naszym warszawskim biurze! Zadzwoń: 58 380 26 56 lub wyślij zapytanie emailem!