Upadłość firmy

Upadłość firmy adresowana jest do przedsiębiorstw w rozumieniu kodeksu cywilnego. W związku z powyższym, zdolność upadłościową na zasadach ogólnych posiadają m.in. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne), a także ułomne osoby prawne (np. spółki jawne, czy spółki komandytowe). Ponadto, zdolność tą posiadają też wspólnicy spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, czy partnerzy w spółce partnerskiej.

Warunki ogłoszenia upadłości firmy

Upadłość firmy inicjowana jest poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. O czym powinien pamiętać przedsiębiorca lub osoba go reprezentująca w kontekście upadłości firmy? O tym, że warunkiem ogłoszenia upadłości jest osiągnięcie stanu niewypłacalności, posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli, a także posiadanie majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenie w jakimś stopniu wierzycieli.

Terminowe złożenie wniosku o upadłość firmy

Równie istotne jest terminowe złożenie wniosku o upadłość firmy. Obowiązek złożenia takowego wniosku występuje w ciągu 30 dni od dnia osiągnięcia stanu niewypłacalności. Z kolei przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne gdy:

 • utraciło zdolność wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w spłatach przekracza trzy miesiące (definicja dotyczy m.in. jednoosobowych działalności gospodarczy, spółek kapitałowych, czy spółek osobowych);
 • suma zobowiązań jest wyższa niż wartość posiadanego majątku, a stan ten utrzymuje się przez co najmniej dwadzieścia cztery miesiące (definicja dotyczy osób prawnych i ułomnych osób prawnych).

Terminowe złożenie wniosku o upadłość firmy ma bardzo duży wpływ na późniejszą (o ile jest ona konieczna do uzyskania całkowitego oddłużenia) upadłość konsumencką.

Brak majątku a upadłość firmy

W naszej praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której szczególnie przedsiębiorcy działający w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, nie posiadają żadnego majątku, a stanęli w obliczu niewypłacalności. Jak wspominaliśmy wcześniej, przedsiębiorstwo, które ma upaść, musi posiadać odpowiedni majątek, więc przedsiębiorca bez majątku nie ma szans na ogłoszenie upadłości firmy.

Brak majątku po stronie niewypłacalnego przedsiębiorstwa nie jest jednak uzasadnieniem dla niezłożenia wniosku o upadłość w terminie. Mimo wszystko powinno dojść do jego złożenia w ciągu 30 dni od momentu wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości.

Co zatem może zrobić przedsiębiorca bez majątku? Powinien wywiązać się z obowiązku złożenia wniosku o upadłość firmy, poczekać aż wniosek zostanie oddalony z uwagi na ubóstwo masy upadłościowej, wyrejestrować działalność gospodarczą, a następnie złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Upadłość firmy z KL Law Polska

Na przestrzeni czasu mieliśmy okazję reprezentować naszych klientów w sprawach o upadłość działalności gospodarczych, a także spółek kapitałowych działających m.in. w branży usługowej, budowlanej, transportowej i wielu innych. W sprawach o ogłoszenie upadłości reprezentowaliśmy też wspólników spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania firmy prywatnym majątkiem.

Występowaliśmy też w imieniu wierzycieli o ogłoszenie upadłości ich dłużnika prowadzącego działalność biznesową, więc posiadamy doświadczenie występując nie tylko w roli reprezentanta dłużnika.

Wnioski o upadłość firm naszych klientów były kierowane do sądów w całej Polsce, więc posiadanie biur w Gdańsku, Gdyni i Warszawie nie oznaczają, że nie podejmiemy się sprawy na terenie innego miasta w kraju.

W ramach oferowanych przez nas usług możecie Państwo liczyć na:

 • analizę prawną przedsiębiorstwa pod kątem jej niewypłacalności;
 • doradztwo w kontekście postępowania upadłościowego;
 • przygotowanie wniosku o upadłość firmy wraz z innymi niezbędnymi dokumentami;
 • reprezentowanie przed sądem w przedmiocie ogłoszenia upadłości firmy.

 

W zależności od potrzeb klienta, możemy też reprezentować firmę w trakcie postępowania upadłościowego właściwego, czy przygotowywać odpowiednie pisma w toku tejże procedury.

Upadłość firmy

Niewypłacalne przedsiębiorstwo? Skontaktuj się z nami!

Upadłość firmy

  Kontakt

  Gdańsk | Gdynia | Warszawa

  58 380 26 56