Upadłość firmy

Upadłość firmy adresowana jest do przedsiębiorstw w rozumieniu kodeksu cywilnego. W związku z powyższym, zdolność upadłościową na zasadach ogólnych posiadają m.in. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne), a także ułomne osoby prawne (np. spółki jawne, czy spółki komandytowe). Ponadto, zdolność tą posiadają też wspólnicy spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Te same zasady dotyczą partnerów w spółce partnerskiej.

Warunki ogłoszenia upadłości firmy

Upadłość firmy inicjowana jest poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym miejscowo sądzie rejonowym. O czym powinien pamiętać przedsiębiorca lub osoba go reprezentująca w kontekście upadłości firmy?

O tym, że warunkiem ogłoszenia upadłości jest osiągnięcie stanu niewypłacalności, czy posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli. Istotne też jest posiadanie majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenie w jakimś stopniu wierzycieli.

Niewypłacalność firmy a upadłość

W rozumieniu przepisów Prawa upadłościowego, niewypłacalność ma miejsce w momencie utraty zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stosowane jest też odpowiednio domniemanie polegające na uznaniu dłużnika za niewypłacalnego, jeśli opóźnienie w spłatach przekracza trzy miesiące.

Oprócz niewypłacalności polegającej na utracie płynności finansowej, możliwa do wykorzystania jest też definicja polegająca na tzw. nadmiernym zadłużeniu. Odnosi się ona jedynie do osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które posiadają zdolność prawną. W związku z tym, przyjmuje się, że przedsiębiorstwo jest niewypłacalne także wtedy, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku. Konieczne jest jednak to, aby stan ten utrzymywał się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Brak majątku a upadłość firmy

W naszej praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której szczególnie jednoosobowi przedsiębiorcy, nie posiadają żadnego majątku, a stanęli w obliczu niewypłacalności. Jak wspominaliśmy wcześniej – przedsiębiorstwo, które ma upaść, musi posiadać odpowiedni majątek, więc przedsiębiorca bez majątku nie ma szans na ogłoszenie upadłości firmy.

Brak majątku przedsiębiorcy nie jest jednak uzasadnieniem dla niezłożenia wniosku o upadłość w terminie. Mimo wszystko powinno dojść do jego zgłoszenia, gdy wystąpi ku temu podstawa.

Co zatem może zrobić przedsiębiorca bez majątku? Powinien wywiązać się z obowiązku złożenia wniosku o upadłość firmy. Następnie poczekać aż wniosek zostanie oddalony z uwagi na ubóstwo masy upadłościowej i wyrejestrować działalność gospodarczą. Wtedy też zdobywa zdolność do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wielość wierzycieli a postępowanie upadłościowe firmy

Jak wskazuje art. 1. ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo upadłościowe, przepisy regulują zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami.

Należy zatem przyjąć, że zadłużona firma mająca jednego wierzyciela nie ma możliwości ogłoszenia upadłości na zasadach ogólnych. Złożony wówczas wniosek o upadłość z pewnością zostanie oddalony.

Terminowe złożenie wniosku o upadłość firmy

Niezwykle istotne jest terminowe złożenie wniosku o upadłość firmy. Obowiązek złożenia takowego wniosku występuje w ciągu 30 dni od dnia osiągnięcia stanu niewypłacalności.

Wykazanie się rzetelnością przez osobę prowadzącą zadłużoną firmę ma przełożenie na późniejszą upadłość konsumencką (o ile jest ona konieczna do oddłużenia). Co więcej, często pozwala na uniknięcie innego rodzaju odpowiedzialności, np. podatkowej, czy niekiedy i karnej.

Upadłość firmy z KL Law Polska

Na przestrzeni czasu mieliśmy okazję reprezentować naszych klientów w sprawach o upadłość działalności gospodarczych, a także spółek kapitałowych działających m.in. w branży usługowej, budowlanej, transportowej i wielu innych. W sprawach o ogłoszenie upadłości reprezentowaliśmy też wspólników spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania firmy prywatnym majątkiem.

Występowaliśmy też w imieniu wierzycieli o ogłoszenie upadłości ich dłużnika prowadzącego działalność biznesową, więc posiadamy doświadczenie występując nie tylko w roli reprezentanta dłużnika.

Wnioski o upadłość firm naszych klientów były kierowane do sądów w całej Polsce. Posiadanie biur w Gdańsku, Gdyni i Warszawie nie oznacza, że nie podejmiemy się sprawy na terenie innego miasta w kraju.

W ramach oferowanych przez nas usług możecie Państwo liczyć na:

  • analizę prawną przedsiębiorstwa pod kątem jej niewypłacalności;
  • doradztwo w kontekście postępowania upadłościowego;
  • przygotowanie wniosku o upadłość firmy wraz z innymi niezbędnymi dokumentami;
  • reprezentowanie przed sądem w przedmiocie ogłoszenia upadłości firmy.

 

W zależności od potrzeb klienta, możemy reprezentować firmę w trakcie postępowania upadłościowego właściwego, czy przygotowywać odpowiednie pisma w toku tejże procedury.

Upadłość firmy

Niewypłacalne przedsiębiorstwo? Skontaktuj się z nami!

Upadłość firmy

Kontakt

Gdańsk | Gdynia | Warszawa

58 380 26 56