Przygotowana likwidacja Pre-Pack

Przygotowana likwidacja w upadłości, tzw. pre-pack, jest nową instytucją w polskim porządku prawnym.

W ramach tego rodzaju postępowania upadłościowego nie dochodzi do likwidacji masy upadłościowej po ogłoszeniu upadłości. Wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania upadłościowego (lub przed jego rozpoznaniem) dołącza się wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w całości lub niektórych jego składników, na zasadach ustalonych wcześniej przez dłużnika i nabywcę, a następnie zatwierdzonych przez sąd.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) pozwala na maksymalne skrócenie czasu postępowania z uwagi na ograniczenie obowiązków syndyka po ogłoszeniu upadłości. Przepisy dotyczące przygotowanej likwidacji zawierają regulacje pozwalające na ograniczenie nadużyć polegających na sprzedaży przedsiębiorstwa bez długów.

Wśród nich można wymienić m.in. uczestnictwo biegłych sądowych, którzy przygotowują opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży, wykluczenie osób najbliższych z grona potencjalnych nabywców, czy nadzór sądu upadłościowego nad wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Przygotowana likwidacja w upadłości (pre-pack)

Pomoc Kancelarii prawnej KL Law Polska

Wykorzystanie przygotowanej likwidacji w upadłości (pre-pack) w przypadku sprzedaży całości przedsiębiorstwa pozwala m.in. na zachowanie integralności przedsiębiorstwa, a także obniżenie kosztów postępowania upadłościowego, czy zaspokojenie wierzycieli dłużnika w wyższym stopniu niż w przypadku standardowej upadłości likwidacyjnej.

Prawnicy z ramienia naszej kancelarii doradzają, a także przygotowują odpowiednio wnioski o przygotowane likwidacje firm.

Pre-pack, przygotowana likwidacja w upadłości

Szukasz pomocy w szybkiej procedurze upadłościowej?

Przygotowana likwidacja Pre-Pack

Kontakt

Gdańsk | Gdynia | Warszawa

58 380 26 56