• Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

  Restrukturyzacja firmy

  Ratunek dla zagrożonych niewypłacalnością i niewypłacalnych przedsiębiorstw

 • Upadłość przedsiębiorcy

  Upadłość firmy

  Zajmujemy się sprawami o upadłość spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych

 • Pre-pack, szybka upadłość

  Przygotowana likwidacja firmy

  Przygotowana likwidacja firmy, czyli upadłość w ramach pre-packu.

Restrukturyzacja i Upadłość firmy

RestrukturyzacjaRatunek dla firmy

Restrukturyzacja firmy, czyli ratunek dla przedsiębiorstwa. Szybka reakcja na problemy ekonomiczne poprzez restrukturyzację firmy chroni przed upadłością.

Upadłość firmySpółki, czy przedsiębiorcy

Upadłość firmy, czyli jak należy postępować z niewypłacalną firmą. Terminowe złożenie wniosku o upadłość firmy może uchronić Cię przed odpowiedzialnością osobistą.

Upadłość Pre-packPrzygotowana likwidacja

Przygotowana likwidacja w upadłości w ramach pre-packu, czyli sprawna upadłość firmy. Upadłość pre-pack pozwala zachować przedsiębiorstwo i skrócić postępowanie do minimum.

UpadłośćUpadłość konsumencka

Upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców lub członków zarządu. Stanowi ratunek, gdy restrukturyzacja lub upadłość firmy zakończyły się fiaskiem. Oddłużenie byłych przedsiębiorców.

Restrukturyzacja firmy – czym jest?

Restrukturyzację firmy, opierając się na literaturze przedmiotu, najłatwiej przedstawić jako proces zbiorczych działań w sferze kapitałowej, zarządczej (organizacyjnej), czy po stronie aktywów firmy, których celem jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku. Ostatecznie, głównym założeniem restrukturyzacji jest ochrona firmy przed ogłoszeniem upadłości.

Restrukturyzacja firmy wiąże się m.in. ze znalezieniem przyczyn kryzysu ekonomicznego przedsiębiorstwa, eliminacją tychże przyczyn, poprawą relacji z wierzycielami, czy kontrahentami, poprawą płynności finansowej w przyszłości na skutek pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Rozwiązanie powyższych kwestii jest możliwe na skutek czterech postępowań restrukturyzacyjnych regulowanych przez ustawę prawo restrukturyzacyjne, dzięki którym dłużnik może zyskać m.in. ochronę przed egzekucją komorniczą.

Więcej o restrukturyzacji firmy

Współpraca

Kontakt

Umów się na poradę

Analiza

Weryfikacja sytuacji przedsiębiorstwa

Zlecenie

Przygotowanie sprawy

Umów się na poradę prawną

Zagrożone niewypłacalnością lub już niewypłacalne przedsiębiorstwo? Nie zwlekaj!

Przedsiębiorstwom

Z dobrodziejstw ustawy prawo restrukturyzacyjne mogą skorzystać przedsiębiorstwa w rozumieniu kodeksu cywilnego, tzn. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osoby prawne (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), czy tzw. ułomne osoby prawne (np. spółka komandytowa lub spółka jawna). Ustawa poszerza zakres podmiotów wyposażonych w zdolność restrukturyzacyjną o spółki z o.o. i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki majątkiem prywatnym, wspólników spółki partnerskiej. Wyżej wymienione podmioty są również uposażone w zdolność upadłościową i mogą ogłosić upadłość na zasadach ogólnych.

 

Konsumentom

Czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, w tym m.in. byłym przedsiębiorcom, czy członkom zarządu spółek kapitałowych. W zakresie tzw. upadłości konsumenckiej posiadamy bardzo duże doświadczenie z uwagi na liczne sukcesy w reprezentowaniu dłużników przed sądami w całej Polsce.

Restrukturyzacja firmy zagrożonej niewypłacalnością

“Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny” – art. 6 ust. 3 ustawy prawo restrukturyzacyjne

 

Restrukturyzacja firmy niewypłacalnej

Niewypłacalność firmy może wystąpić na skutek utraty płynności finansowej lub nadmiernego zadłużenia.

Utrata płynności finansowej, to utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że firma utraciła takową płynność, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Nadmierne zadłużenie odnosi się do osób prawnych i ułomnych osób prawnych, a występuje gdy zobowiązania przekraczają wartość majątku danego podmiotu i stan ten utrzymuje się przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Upadłość niewypłacalnej firmy

Niewypłacalność firmy może wystąpić na skutek utraty płynności finansowej lub nadmiernego zadłużenia.

Utrata płynności finansowej, to utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że firma utraciła takową płynność, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Nadmierne zadłużenie odnosi się do osób prawnych i ułomnych osób prawnych, a występuje gdy zobowiązania przekraczają wartość majątku danego podmiotu i stan ten utrzymuje się przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Dlaczego my?

Odpowiednie przygotowanie merytoryczne

Prawnicy Kancelarii prawnej KL Law Polska posiadają odpowiednie przygotowanie, a także doświadczenie w prowadzeniu spraw w oparciu o przepisy prawa upadłościowego, czy restrukturyzacyjnego. W zespole występuje adwokat oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny posiadający uprawnienia do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych oraz zarządcy i nadzorcy sądowego w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Usługi świadczymy na rzecz niewypłacalnych przedsiębiorstw i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w zakresie upadłości konsumenckiej). Z uwagi na ogromne zainteresowanie ze strony klientów, prawo upadłościowe, czy restrukturyzacyjne stanowią główne dziedziny zainteresowania naszego zespołu.

Zasięg ogólnopolski

Kancelaria prawna KL Law Polska posiada swoje biura w Gdańsku, Gdyni i Warszawie, aczkolwiek pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju. Naszych klientów reprezentowaliśmy już we wszystkich sądach rejonowych zajmujących się upadłością i restrukturyzacją w Polsce. Istnieje możliwość współpracy zdalnej bez konieczności osobistego wstawiennictwa w jednym z trzech biur.

Opieka dedykowanego prawnika

W trakcie współpracy z Kancelarią prawną KL Law Polska każdy z klientów posiada dedykowanego prawnika, który odpowiada za rzetelny przepływ informacji między Kancelarią, a klientem.

Celem naszych działań jest m.in. zapewnienie klientowi pełnego dostępu do informacji związanych z postępowaniem. Z uwagi na specyfikę prowadzonych spraw, kontakt z klientem jest jednym z podstawowych czynników wpływających na zaufanie między Kancelarią, a zleceniodawcą.

Nasz zespół

Filip Kozik

Filip Kozik

Prezes Zarządu | Doradca restrukturyzacyjny
Prawnik specjalizujący się w prawie upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Posiada uprawnienia do wykonywania funkcji syndyka w upadłości i zarządcy oraz nadzorcy sądowego w restrukturyzacji.
Justyna Nowak-Trojanowska

Justyna Nowak-Trojanowska

Adwokat
Adwokat posiadający szeroką wiedzę na temat prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, handlowego oraz cywilnego. Występuje w charakterze pełnomocnika procesowego.
Przemysław Pawlik

Przemysław Pawlik

Specjalista ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Specjalista wspierający dział upadłościowy i restrukturyzacyjny kancelarii prawnej KL Law Polska Sp. z o.o.
Joanna Rybicka

Joanna Rybicka

Specjalista ds. upadłościowych
Specjalistka wspierająca dział upadłościowy kancelarii prawnej KL Law Polska Sp. z o.o.

KL Law Polska w Social Media