• Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

  Restrukturyzacja firmy

  Ratunek dla zagrożonych niewypłacalnością i niewypłacalnych przedsiębiorstw

 • Upadłość przedsiębiorcy

  Upadłość firmy

  Zajmujemy się sprawami o upadłość spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych

 • Pre-pack, szybka upadłość

  Przygotowana likwidacja firmy

  Przygotowana likwidacja firmy, czyli upadłość w ramach pre-packu.

Restrukturyzacja | Upadłość firmy | Upadłość konsumencka

RestrukturyzacjaRatunek dla firmy

Restrukturyzacja firmy, czyli ratunek dla przedsiębiorstwa. Szybka reakcja na problemy ekonomiczne poprzez restrukturyzację chroni przed upadłością.

Upadłość firmySpółki, czy przedsiębiorcy

Upadłość przedsiębiorstwa, czyli jak należy postępować z niewypłacalną firmą. Terminowe złożenie wniosku o upadłość może uchronić Cię przed odpowiedzialnością osobistą.

Upadłość Pre-packPrzygotowana likwidacja

Przygotowana likwidacja w upadłości w ramach pre-packu, pozwala zachować przedsiębiorstwo i skrócić czas trwania postępowania do minimum.

UpadłośćUpadłość konsumencka

Nowa upadłość konsumencka została istotnie zrewolucjonizowana. Sprawdź jak sprawniej ogłosić upadłość konsumencką od 2020 roku!

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzację przedsiębiorstwa, opierając się na literaturze przedmiotu, najłatwiej przedstawić jako proces zbiorczych działań w sferze kapitałowej, zarządczej (organizacyjnej), czy po stronie aktywów firmy, których celem jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku. Ostatecznie, głównym założeniem restrukturyzacji jest ochrona firmy przed ogłoszeniem upadłości.

Procedura zmierzająca do uniknięcia ogłoszenia upadłości wiąże się m.in. ze znalezieniem przyczyn kryzysu ekonomicznego przedsiębiorstwa, eliminacją tychże przyczyn, poprawą relacji z wierzycielami, czy kontrahentami, poprawą płynności finansowej w przyszłości na skutek pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Rozwiązanie powyższych kwestii jest możliwe na skutek czterech postępowań restrukturyzacyjnych regulowanych przez ustawę prawo restrukturyzacyjne, dzięki którym dłużnik może zyskać m.in. ochronę przed egzekucją komorniczą.

Wybór właściwego postępowania zależny jest jednak od kilku czynników. Podstawową kwestią zdaje się być ocena własnych możliwości wprowadzenia zmian w przyszłości w kontekście aktualnego stanu przedsiębiorstwa. Jeśli kadra zarządzająca dysponuje wystarczającym potencjałem i wiedzą, to właściwym postępowaniem będzie to, w którym przedsiębiorca nie utraci zarządu własnego nad majątkiem. Firmy w poważniejszych tarapatach powinny jednak korzystać z postępowania sanacyjnego, w którym istotną rolę odgrywa zarządca. Ponadto, istotna jest też obecna kondycja ekonomiczna firmy, relacje z wierzycielami, czy ilość wierzytelności spornych.

Więcej o restrukturyzacji

Media

Filip Kozik w programie #RZECZoPRAWIE na temat zmian w prawie upadłościowym w 2020 r.
Filip Kozik dla Money.pl i Wirtualnej Polski na temat upadłości konsumenckiej
Justyna Nowak-Trojanowska w programie #RZECZoPRAWIE emitowanym przez Rzeczpospolita TV
Więcej

Umów się na poradę prawną

Zagrożone niewypłacalnością lub już niewypłacalne przedsiębiorstwo? Nie zwlekaj!

Przedsiębiorstwom

Z dobrodziejstw ustawy Prawo restrukturyzacyjne mogą skorzystać przedsiębiorstwa w rozumieniu kodeksu cywilnego. Będą to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osoby prawne (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), czy tzw. ułomne osoby prawne (np. spółka komandytowa lub spółka jawna). Ustawa poszerza zakres podmiotów wyposażonych w zdolność restrukturyzacyjną o spółki z o.o. i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki majątkiem prywatnym, wspólników spółki partnerskiej. Wyżej wymienione podmioty są również uposażone w zdolność upadłościową i mogą ogłosić upadłość na zasadach ogólnych.

 

Konsumentom

Czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Będą to m.in. byli przedsiębiorcy i członkowie zarządu spółek kapitałowych. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sądach na terenie całej Polski. Niewątpliwie przyczyniła się do tego zmiana przepisów o upadłości konsumenckiej, która miała miejsce 31 grudnia 2014 roku. Tym samym, przyczyniła się do wzrostu zainteresowania ze strony Klientów sprawami prowadzącymi do uzyskania oddłużenia.

Zagrożenie niewypłacalnością

„Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny” – art. 6 ust. 3 ustawy prawo restrukturyzacyjne

 

Stan niewypłacalności

Niewypłacalność firmy może wystąpić na skutek utraty płynności finansowej lub nadmiernego zadłużenia.

Utrata płynności finansowej, to utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że firma utraciła takową płynność, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Nadmierne zadłużenie odnosi się do osób prawnych i ułomnych osób prawnych, a występuje gdy zobowiązania przekraczają wartość majątku danego podmiotu i stan ten utrzymuje się przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Niewypłacalność przedsiębiorstwa

Definicja niewypłacalności w kontekście postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego jest ta sama – wynika zresztą z ustawy Prawo upadłościowe.

Dlatego też niewypłacalność firmy może wystąpić na skutek utraty płynności finansowej lub nadmiernego zadłużenia.

Utrata płynności finansowej, to utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że firma utraciła takową płynność, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Nadmierne zadłużenie odnosi się do osób prawnych i ułomnych osób prawnych, a występuje gdy zobowiązania przekraczają wartość majątku danego podmiotu i stan ten utrzymuje się przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Dlaczego my?

Odpowiednie przygotowanie merytoryczne

Prawnicy Kancelarii prawnej KL Law Polska posiadają odpowiednie przygotowanie, a także doświadczenie w prowadzeniu spraw w oparciu o przepisy prawa upadłościowego, czy restrukturyzacyjnego. W zespole występuje adwokat oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Posiadanie stosownej licencji uprawnienia do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych, a także zarządcy i nadzorcy sądowego w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Usługi świadczymy na rzecz niewypłacalnych przedsiębiorstw i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w zakresie upadłości konsumenckiej). Kilkuletnie świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów, które zmagają się z problemem niewypłacalności ukierunkowały nasze zawodowe zainteresowania w stronę spraw na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Występowaliśmy przed sądami reprezentując spółki kapitałowe, osobowe, a także wspólników spółek osobowych, czy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto, pomogliśmy ogromnej liczbie niewypłacalnych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej.

Zasięg ogólnopolski

Kancelaria prawna KL Law Polska posiada swoje biura w Gdańsku, Gdyni i Warszawie, aczkolwiek pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju. Naszych klientów reprezentowaliśmy już we wszystkich sądach rejonowych zajmujących się upadłością i restrukturyzacją w Polsce. Istnieje możliwość współpracy zdalnej bez konieczności osobistego wstawiennictwa w jednym z trzech biur.

Sprawy naszych klientów prowadziliśmy przed sądami m.in. w: Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Kielcach, Elblągu, Bydgoszczy, Opolu i wielu innych.

Opieka dedykowanego prawnika

W trakcie współpracy z Kancelarią prawną KL Law Polska każdy z klientów posiada dedykowanego prawnika, który odpowiada za rzetelny przepływ informacji między Kancelarią, a klientem.

Celem naszych działań jest m.in. zapewnienie klientowi pełnego dostępu do informacji związanych z postępowaniem. Z uwagi na specyfikę prowadzonych spraw, kontakt z klientem jest jednym z podstawowych czynników wpływających na zaufanie między Kancelarią, a zleceniodawcą.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, kładziemy nacisk nie tylko na skuteczne poprowadzenie sprawy, ale też na fachową obsługę naszych Mocodawców.

Nasz zespół

Filip Kozik

Filip Kozik

Prezes Zarządu | Doradca restrukturyzacyjny
Prawnik specjalizujący się w prawie upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Posiada uprawnienia do wykonywania funkcji syndyka w upadłości i zarządcy oraz nadzorcy sądowego w restrukturyzacji.
Justyna Nowak-Trojanowska

Justyna Nowak-Trojanowska

Adwokat
Adwokat posiadający szeroką wiedzę na temat prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, handlowego oraz cywilnego. Występuje w charakterze pełnomocnika procesowego.

Poznaj nasz zespół!

W zespole, oprócz doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka) oraz adwokata, występują młodsi prawnicy!

KL Law Polska w Social Media