KL Law Polska Sp. z o.o., korzystając z licencji doradcy restrukturyzacyjnego Filipa Kozika o numerze 1236, pełniła funkcję nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec spółki Contractors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Przez blisko 4 miesiące trwania postępowania nadzorca układu wraz z dłużnikiem przekonali wszystkich wierzycieli dłużnika do przyjęcia przedłożonych wcześniej propozycji układowych. Po głębokiej analizie wierzycieli stanu finansowego przedsiębiorstwa dłużnika, w oparciu m.in. o plan restrukturyzacyjny, doszło do oddania wszystkich głosów „za” przyjęciem układu.

W wyniku rozpoznania wniosku dłużnika z dniem 2 września 2021 r. doszło do uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o zatwierdzeniu układu. Od tego momentu KL Law Polska Sp. z o.o. będzie pełniła funkcję nadzorcy wykonania układu.

Powyższy przykład pokazuje po raz kolejny, że uproszczona restrukturyzacja działa. Możliwe jest dojście do porozumienia z wierzycielami przy minimalnym koszcie i znikomym zaangażowaniu sądu.

Kontakt z kancelarią

Celem umówienia spotkania lub konsultacji zadzwoń: 58 380 26 56 lub wyślij email!

    Imię (wymagane)

    Email (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    Zapytanie