Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne z prawomocnym postanowieniem
KL Law Polska Sp. z o.o., korzystając z licencji doradcy restrukturyzacyjnego Filipa Kozika o numerze 1236, pełniła funkcję nadzorcy układu [...] Więcej