Upadłość firmy w Gdańsku? Zespół naszej kancelarii, adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny (syndyk) wraz z zespołem, świadczy kompleksową pomoc prawną w trakcie reprezentacji przedsiębiorstwa w przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku w kontekście ogłoszenia upadłości firmy. Zasadniczo, reprezentowaliśmy już zarówno dłużników, jak i wierzycieli, przed każdym sądem upadłościowym w kraju. Twoja firma popadła w długi i nie wiesz jak sobie z nimi radzić? Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Upadłość firmy przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Dłużnik, posiadający swoją siedzibą na terenie województwa pomorskiego, winien aplikować o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. W obrębie województwa jest to jedyny sąd do prowadzenia tego typu spraw. Dokładne dane adresowe sądu to:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Piekarniczą 10, 80-126 Gdańsk

Dla kogo upadłość gospodarcza?

Upadłość firmy, potocznie zwana również upadłością gospodarczą, prowadzona jest na podstawie przepisów ogólnych ustawy prawo upadłościowe. Adresowana jest m.in. do przedsiębiorstw, którymi mogą być:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze;
 • spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, czy komandytowo-akcyjna);
 • spółki kapitałowe (spółka z o.o., akcyjna).

Sprawdź szczegóły na temat upadłości spółki z o.o.

Warunki upadłości firmy w Gdańsku

Upadłość firmy Gdańsk, wiąże się z kilkoma podstawowymi kryteriami, które winny zostać spełnione, aby doszło do jej ogłoszenia. Wśród nich wymienia się trzy zasadnicze:

 • niewypłacalność;
 • wielość wierzycieli;
 • majątek odpowiedniej wartości.

Niewypłacalność jest definiowana w dwojaki sposób. Możemy bowiem wyróżnić niewypłacalność polegającą na tzw. utracie płynności finansowej, która oznacza utratę zdolności do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Drugą z kolei definicją jest tzw. nadmierne zadłużenie, które stosowane jest do osób prawnych. Nadmierne zadłużenie występuje, gdy wartość zobowiązań dłużnika jest wyższa niż wartość posiadanego majątku, a stan ten utrzymuje się przez co najmniej dwa lata.

Wielość wierzycieli oznacza, że dłużnik powinien mieć co najmniej dwóch, różnych wierzycieli. Z kolei majątek posiadany przez dłużnika (nieruchomości, ruchomości, środki zgromadzone na rachunkach bankowych) powinien wystarczyć na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i częściowe zaspokojenie wierzycieli.

Zapoznaj się z artykułem: Jeden wierzyciel, a upadłość firmy!

Kiedy należy aplikować o upadłość firmy?

Mało przedsiębiorców jest tego świadomych, ale złożenie wniosku o upadłość firmy jest obowiązkiem wynikającym wprost z przepisów ustawy. Opieszałość w tym zakresie lub kompletna bierność może przekładać się na szereg negatywnych konsekwencji. Przykładem może być choćby „przerzucenie” odpowiedzialności za długi ze spółki z o.o. na jej zarząd lub orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości.

Warto zatem pamiętać, że przedsiębiorca z Gdańsk i okolic winien podjąć odpowiednie działania w terminie 30 kolejnych dni od momentu powstania stanu niewypłacalności.

Co dalej, gdy sąd w Gdańsku oddali wniosek o upadłość firmy?

Ryzyko oddalenia wniosku o upadłość firmy przez gdański sąd niewątpliwie występuje. To ryzyko występuje szczególnie wtedy, gdy firma nie posiada żadnego majątku lub ten, który ma jest znikomej wartości. W sytuacji, gdy wniosek zostaje oddalony wobec dłużnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową rozwiązaniem może być: upadłość konsumencka Gdańsk!

W ramach konsumenckiej procedury upadłościowej również może dojść do umorzenia zobowiązań wynikających z wcześniejszej aktywności gospodarczej.

Potrzebujesz pomocy?

Reprezentacja naszych klientów przed sądem upadłościowym w Gdańsku, to dla nas codzienność. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy pod kątem uzyskania oddłużenia na skutek upadłości, to zachęcamy do kontaktu z naszymi biurami:

Upadłość firmy Gdańsk i Gdynia, a także Warszawa

 • Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
 • Mściwoja 10/3, 81-361 Gdynia
 • Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Czy upadłość jest jedynym rozwiązaniem? Niekoniecznie! Jeśli chcesz dowiedzieć się jak uniknąć ogłoszenia upadłości firmy, to zapoznaj się z poniższym artykułem.

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Upadłość firmy Gdańsk - sprawdź szczegóły!

Możesz z nami skontaktować się drogą telefoniczną lub e-mailową! Wystarczy kliknąć w „Kontakt” lub wypełnić poniższy formularz!

  Imię (wymagane)

  Email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Zapytanie