Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, wynikające z projektu ustawy zaliczającej się do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0., ma stanowić próbę niwelowania gospodarczych szkód pandemii. Nowy sposób restrukturyzacji przedsiębiorstw będzie możliwy do dnia 30 czerwca 2021 r.

Kto może skorzystać?

Projekt ustawy przewiduje, że z przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym mogą skorzystać przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli m.in.:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • spółki osobowe;
 • spółki kapitałowe.

Jak rozpocząć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się od zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Następnie powinno dojść do dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informującym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego ze zmianami wynikającymi z przepisów o uproszczonej restrukturyzacji.

Obwieszczenie może być dokonane tylko jednokrotnie. Zawiera ono m.in. dane identyfikacyjne dłużnika oraz numer licencji nadzorcy układu (doradcy restrukturyzacyjnego). O fakcie publikacji obwieszczenia winno się poinformować właściwy sąd w terminie 3 kolejnych dni.

Potrzebujesz pomocy doradcy restrukturyzacyjnego?

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły: 58 380 26 56

Co dłużnik zyska dzięki otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

W związku z otwarciem tego typu postępowania dojdzie do zmaterializowania się korzyści w postaci:

 • zawieszenia postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa układem;
 • zabezpieczenia przed kolejnym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wierzytelności objętej z mocy prawa układem;
 • uniemożliwienia wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem.

Reasumując, dłużnik zyskuje ochronę przed agresywnymi działaniami ze strony wierzycieli. Na jak długo? Na okres trwania postępowania, czyli do czterech miesięcy.

Co w zamian?

Zamiarem ustawodawcy nie jest zabezpieczenie praw tylko i wyłącznie dłużnika. Wierzyciele również posiadają stosowne „narzędzia” do walki z nieuczciwymi dłużnikami. Sąd, m.in. na wniosek wierzyciela, może uchylić skutki otwarcia postępowania, jeśli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli.

Nadto, poczynania dłużnika są kontrolowane przez nadzorcę układu (doradcę restrukturyzacyjnego). Może on dokonywać czynności tzw. zwykłego zarządu. Czynności przekraczające tenże zakres wymagają zgody nadzorcy układu, np. zawarcie umowy kredytu.

Kontakt z kancelarią

Szybki kontakt telefoniczny z kancelarią: 58 380 26 56

Doradca restrukturyzacyjny

Autor artykułu

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny, syndyk, specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wyślij wiadomość!

  Imię (wymagane)

  Email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Zapytanie