Upadłość przedsiębiorcy 2020, co nowego? W dobie dyskusji na temat zmian w 2020 r., które objęły prawo upadłościowe, wiele mówi się o rewolucji w upadłości konsumenckiej. Często z pominięciem zasad związanych z upadłością przedsiębiorstw, głównie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Mimo niewielkiej popularności tego typu postępowania wśród małych przedsiębiorstw jest ono bardzo istotne pod kątem odpowiedzialności w przypadku bierności dłużnika.

Po pierwsze primo!

Osoba prowadząca nawet niewielką działalność gospodarczą w momencie zaistnienia stanu niewypłacalności powinna złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 kolejnych dni. Przez stan niewypłacalności należy rozumieć utratę zdolności do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ocena utraty zdolności powinna opierać się na rzetelnej ocenie okoliczności, które towarzyszą powstaniu niewypłacalności. W kontekście potencjalnego postępowania upadłościowego powinna ona mieć charakter trwały. Oznacza to zatem, że dłużnik utracił zdolność do regulowania zobowiązań obecnych oraz tych w przyszłości.

Błędne jest rozumowanie wielu przedsiębiorców (i niekiedy ich pełnomocników), którzy uzależniają powstanie stanu niewypłacalności, tylko i wyłącznie, od tego czy zaległości w spłatach przekraczają trzy miesiące. Domniemanie, o którym mowa wynika z art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego, powinno być stosowane jako narzędzie pomocnicze, gdy utrata zdolności nie jest jednoznaczna.

Przykład:

Przedsiębiorca generuje przychód, który nie pozwala na pełne zaspokojenie wszystkich zobowiązań. Mówiąc wprost – „łata” długi częściowymi lub nieregularnymi wpłatami. Jeśli taki stan powoduje, że zaległości sięgają co najmniej trzech miesięcy i występują w stosunku do co najmniej dwóch, różnych wierzycieli, to stan niewypłacalności można oprzeć na podstawie wspomnianego już domniemania.

 

Przykład 2:

Przedsiębiorca prowadzi restauracje. Na skutek pożaru dochodzi do spłonięcia całego lokalu. Przedsiębiorca nie ma majątku, który umożliwi spłatę zobowiązań i nie ma możliwości generowania jakiegokolwiek przychodu. W takiej sytuacji oczekiwanie na co najmniej trzy miesięczne zaległości w spłatach może doprowadzić do złożenia spóźnionego wniosku o ogłoszenie upadłości. Do utraty zdolności płatniczej doszło bowiem wcześniej.

58 380 26 56 | Kontakt

Potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego? Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów!

Upadłość przedsiębiorcy 2020 | Zmiany

Cel postępowania

Dotychczas celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą było maksymalne zaspokojenie wierzycieli. Skutkowało to tym, że niekiedy upadli przedsiębiorcy kończyli postępowanie upadłościowe, mimo likwidacji ich majątku, z długami. Konieczne było zatem składanie dodatkowego wniosku o umorzenie tychże zobowiązań, a sąd dokonywał weryfikacji przyczyn niewypłacalności. Alternatywnym rozwiązaniem było przeprowadzenie dodatkowej upadłości konsumenckiej.

Od 24 marca 2020 r. upadłość przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną, powinno być prowadzone tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Plan spłaty wierzycieli

Do 23 marca 2020 r. plan spłaty wierzycieli był obligatoryjnym elementem postępowania upadłościowego przedsiębiorcy. W przeciwieństwie do postępowań konsumenckich, gdzie sąd mógł, ale nie musiał takiego planu ustalać. Brak planu spłaty wierzycieli wiązał się z automatycznym oddłużeniem. Na skutek nowelizacji ustawy, upadły przedsiębiorca również może liczyć na umorzenie jego zobowiązań bez konieczności ustalania planu spłaty.

Nowe tryby oddłużenia przedsiębiorcy

Proces oddłużenia będzie możliwy w trybach tożsamych dla konsumentów. Mianowicie:

 • poprzez ustalenie planu spłaty wierzycieli na wniosek upadłego;
 • na skutek umorzenia zobowiązań bez planu spłaty, jeśli upadły wykazuje trwałą niezdolność do wykonywania planu;
 • przy warunkowym umorzeniu zobowiązań, jeśli niezdolność upadłego nie ma charakteru trwałego.
Ochrona przed bezdomnością

Jedną z większych bolączek osób, które prowadziły działalność gospodarczą i ogłosiły upadłość, była utrata dachu nad głową, jeśli nieruchomość stanowiła własność upadłego. W obowiązującym stanie prawnym również dochodzi do likwidacji majątku, w tym i nieruchomości faktycznie zamieszkiwanej. Istnieje jednak możliwość, aby upadły przedsiębiorca otrzymał środki na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat. Do 23 marca 2020 r. tego typu rozwiązanie odnosiło się wyłącznie do konsumentów.

Jesteś zainteresowany zmianami w upadłości konsumenckiej 2020?

Doradca restrukturyzacyjny Filip Kozik

Autor

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny i syndyk. Specjalizuje się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Świadczy usługi niewypłacalnym konsumentom, a także przedsiębiorstwom. 

Kontakt

  Imię (wymagane)

  Email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Zapytanie