Upadłość konsumencka w Warszawie? Zespół Kancelarii prawnej KL Law Polska stanowią wykwalifikowani prawnicy – adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny (syndyk), którzy zapewniają kompleksową pomoc w toku postępowania upadłościowego. Prowadziliśmy już kilkaset spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na terenie całej Polski, w tym także przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Popadłeś w stan niewypłacalności i straciłeś płynność finansową? Sprawdź czy możesz ogłosić upadłość i jednocześnie uwolnić się od długów!

Upadłość konsumencka Warszawa - historia klienta

Historia małżeństwa z Warszawy, które musiało ratować się ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Dowiedz się więcej na temat szczegółów postępowania i sprawdź jak upadli wyszli z długów!

Dla kogo upadłość konsumencka?

O ogłoszenie upadłości konsumenckiej może się ubiegać osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej (konsument). Uzyskanie oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej jest również możliwe m.in. wobec członka zarządu spółki lub byłego przedsiębiorcy. Osoby wciąż prowadzące działalność gospodarczą lub będące wspólnikami spółek osobowych także posiadają zdolność upadłościową, lecz zasady prowadzenia postępowania są inne niż w stosunku do konsumentów.

Wśród osób, które podejmują starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymienia się m.in.: emerytów i rencistów, bezrobotnych, którzy utracili pracę, osoby o trudnej sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej, a także wielu innych!

Ważne!

Z dniem 24 marca 2020 r. dojdzie do nowelizacji przepisów prawa upadłościowego, która obejmie też postępowania konsumenckie. Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów sąd upadłościowy będzie mógł, w określonych przypadkach, prowadzić postępowanie upadłościowe właściwe wobec konsumenta na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców. Więcej na temat zmian w upadłości konsumenckiej w poniższym artykule:

Upadłość konsumencka 2020

Kiedy upadłość konsumencka w Warszawie jest możliwa?

W celu ustalenia właściwości miejscowej sądu do prowadzenia sprawy o upadłość konsumencką należy wziąć pod uwagę to, gdzie znajduje się centrum życia dłużnika. Najczęściej będzie nim miejsce zwykłego pobytu. Istotnym jest, aby był to sąd rejonowy, w którym został zlokalizowany wydział gospodarczy ds. upadłościowych. Na terenie Warszawy jest tylko jeden sąd, który zajmuje się sprawami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi. Poniżej dane adresowe:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Jeśli dłużnik mieszka poza granicami kraju, to właściwość sądu należy ustalić w oparciu o miejsce położenia jego majątku, jeśli leży na terenie Polski.

Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Co do zasady, ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z przejęciem zarządu nad majątkiem upadłego przez syndyka, a następnie jego likwidacją. Środki uzyskane w wyniku spieniężenia aktywów wchodzących do masy upadłości służą zaspokojeniu zobowiązań upadłego względem wierzycieli. W ramach upadłości konsumenckiej możliwe jest też ustalenie tzw. planu spłaty wierzycieli. Plan pozwala na ustalenie odpowiednich rat, które to upadły będzie musiał regulować przez maksymalnie 36 miesięcy. Należyta współpraca upadłego z syndykiem, a także wykonanie ewentualnego planu spłaty wierzycieli zostają zwieńczone oddłużeniem. Z warunkami ogłoszenia upadłości konsumenckiej możesz zapoznać się w poniższym artykule:

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ważne!

W związku z wcześniej wspomnianą nowelizacją prawa upadłościowego dojdzie do „przesunięcia” momentu weryfikacji przyczyn powstania stanu niewypłacalności. Przed 24 marca 2020 r. sąd dokonuje badania rzetelności dłużnika wraz ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po tejże dacie sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości, gdy dłużnik wykaże jedynie stan niewypłacalności (niezależnie od przyczyn). Nie oznacza to jednak, że każdy upadły osiągnie cel tego postępowania w postaci umorzenia zobowiązań. O ile łatwiejsze będzie uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości, o tyle oddłużenie będzie trudniejsze do osiągnięcia.

Z uwagi na stopień skomplikowania procedury upadłościowej i czas jego trwania istotne jest to, aby nad postępowaniem czuwali specjaliści.

Jakie długi podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej?

Zasadniczo, umorzeniu podlega każde zobowiązanie pieniężne, które powstały przed wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Co zatem idzie, w upadłości konsumenckiej można uzyskać oddłużenie względem kredytów bankowych oraz pozabankowych, zaległych podatków, składek na ZUS, czy zobowiązań o charakterze prywatnym (np. pożyczki).

Ustawodawca określił jakie zobowiązania nie mogą zostać umorzone w toku procedury. Są nimi alimenty, odszkodowanie na osobie, kara grzywny lub inna pieniężna zasądzona przez sąd karny, czy wierzytelność celowo pominięta przez dłużnika w treści wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kancelaria prawna KL Law Polska | Upadłość konsumencka Warszawa

Trzon zespołu prowadzącego sprawy o upadłość konsumencką w Warszawie stanowią adwokat Justyna Nowak-Trojanowska oraz doradca restrukturyzacyjny Filip Kozik. Przy wsparciu pozostałych członków kancelarii zapewniamy m.in.:

 • kompleksowe doradztwo w toku przygotowywania sprawy o upadłość;
 • sporządzenie wszelkich wniosków w toku postępowania upadłościowego, np. wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, o zabezpieczenie majątku, o wyłączenie mienia z masy upadłości, o umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli;
 • reprezentację przed sądem w kontekście ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • reprezentację przed sądem i syndykiem w toku postępowania upadłościowego właściwego;
 • zabezpieczenie interesów upadłego na wypadek wystąpienia skargi pauliańskiej.

Mimo biur kancelarii KL Law Polska na terenie Warszawy, Gdańska i Gdyni prowadziliśmy sprawy naszych klientów w sądach na terenie całego kraju. Osoby zainteresowane konsultacją z naszym prawnikiem zachęcamy do kontaktu!

Upadłość konsumencka Warszawa:

Kancelaria prawna KL Law Polska, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt – 58 380 26 56 lub biuro@kancelaria-kllaw.pl

Nasi specjaliści

Doradca restrukturyzacyjny

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny i syndyk. Specjalizuje się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Świadczył usługi niewypłacalnym konsumentom, a także przedsiębiorstwom. 

Justyna Nowak-Trojanowska – adwokat. Specjalizuje się w sprawach upadłościowych, cywilnych oraz gospodarczych. Świadczy usługi na rzecz osób fizycznych oraz firm, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe, czy egzekucyjne.

Upadłość konsumencka Warszawa – szybki kontakt!

  Imię (wymagane)

  Email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Zapytanie