Wierzyciel dłużnika w upadłości lub restrukturyzacji

W zasadzie każdy podmiot występujący w powszechnym obrocie gospodarczym może doświadczyć skutków restrukturyzacji lub upadłości swojego dłużnika. Wierzycielem może być instytucja udzielająca finansowania, a także kontrahent dostarczający materiały budowlane. Jak pokazują nasze doświadczenia, większość z nich pozostaje bierna w momencie powzięcia informacji o złożeniu wniosku o upadłość przez podmiot kooperujący.

Mimo trudności, w których znalazł się dłużnik, aktywne uczestnictwo wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym może się okazać wielce korzystne. Zarówno dla podmiotu dłużnego, jak i wierzyciela. Wykorzystanie odpowiednich instrumentów prawnych w toku restrukturyzacji może się przyczynić m.in. uratowania firmy dłużnika, a także odzyskania należności przez wierzyciela. Z kolei ich aktywność w ramach postępowania upadłościowego może zapobiec choćby oddłużeniu nierzetelnych dłużników. Ponadto, brak informacji ze strony wierzycieli o kwestiach dotyczących np. majątku upadłego może przekładać się na uzyskanie znikomej części wierzytelności w ramach planu podziału.

Reprezentacja wierzycieli w toku upadłości lub restrukturyzacji dłużnika

W ramach prowadzonej przez nas praktyki kierujemy nasze usługi nie tylko do podmiotów zagrożonych niewypłacalnością lub już niewypłacalnych. Oferta jest również skierowana do wierzycieli, których dłużnicy są trakcie restrukturyzacji lub upadłości.

Tym samym, nasi klienci mogą liczyć m.in. na:

  • doradztwo w kontekście postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego ich dłużnika;
  • reprezentację w toku obu procedur;
  • składanie wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego lub upadłościowego dłużnika;
  • składanie uproszczonych wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego lub upadłościowego;
  • wnoszenie o pozbawienie dłużnika prawa do zarządu własnego nad majątkiem;
  • obsługę prawną w trakcie procedury oddawania głosów przez wierzycieli;
  • opiniowanie propozycji układowych składanych przez dłużników;
  • zgłaszanie wierzytelności;
  • zgłaszanie zarzutów przeciwko planowi podziału w upadłości.

Twój dłużnik jest w trakcie restrukturyzacji lub upadłości?

Nasi prawnicy posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne do objęcia opieką prawną Twoich interesów. Skontaktuj się z nami w celu umówienia konsultacji!

Wierzyciel dłużnika w upadłości lub restrukturyzacji

Kontakt

Gdańsk | Gdynia | Warszawa

58 380 26 56