Restrukturyzacja firmy

Kiedy restrukturyzacja firmy jest potrzebna? Procedura restrukturyzacji firmy może okazać się niezbędna, gdy pojawią się pierwsze niepokojące sygnały dotyczące dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Może mieć to miejsce na skutek np. utraty najistotniejszego kontrahenta, który odpowiadał za znaczną część przychodów firmy, czy wprowadzenia przez ustawodawcę regulacji prawnych, które uniemożliwiają funkcjonowanie przedsiębiorstwa na dotychczasowych zasadach, a co z kolei przełoży się na gorsze wyniki finansowe firmy. Restrukturyzacja będzie pomocna również w sytuacji, gdy po prostu zaobserwujesz pierwsze problemy z utrzymaniem płynności finansowej.

Warto również dodać, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwe, jeśli przedsiębiorstwo jest choćby zagrożone niewypłacalnością lub już osiągnęło stan, w którym utraciło zdolność wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych (niewypłacalność), otwarcie postępowania nie będzie skutkowało pokrzywdzeniem wierzycieli, a także gdy przedsiębiorstwo uprawdopodobni zdolność do bieżącego zaspokojenia kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Zasada jest jednak prosta – im szybciej podejmiesz się restrukturyzacji firmy, tym większe szanse, że uda Ci się uniknąć ogłoszenia upadłości, a przedsiębiorstwo wyprowadzić na „finansową prostą”.

Restrukturyzacja firmy

Z Kancelarią prawną KL Law Polska

Restrukturyzacja firmy w oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego stanowią jedną z głównych sfer zainteresowania prawników Kancelarii prawnej KL Law Polska. Korzystając z naszej pomocy klienci mogą liczyć na:

  • analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa;
  • doradztwo w kontekście wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego;
  • doradztwo dla podmiotów będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • przygotowanie propozycji układowych i wstępnych planów restrukturyzacyjnych, a także wszelakich pism, które mogą wystąpić w toku postępowania restrukturyzacyjnego;
  • pełnienie funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym oraz zarządcy w postępowaniu sanacyjnym;
  • sporządzanie opinii prawnych w związku z przepisami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
  • reprezentację wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego ich dłużnika;
  • podejmowanie środków zaradczych na rzecz dłużników, którego wierzyciel złożył wniosek o upadłość.

 

Mimo biur Kancelarii prawnej KL Law Polska w Gdańsku, Gdyni i Warszawie, świadczymy usługi na terenie całego kraju. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami m.in. w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Kielcach, Szczecinie, Olsztynie, Wrocławiu, czy Bydgoszczy. Każdy z naszych klientów wraz z powierzeniem nam swojej sprawy może oczekiwać zaangażowania, kreatywności oraz profesjonalnego podejścia do powierzonych nam obowiązków.

Potrzebujesz restrukturyzacji Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami!

Restrukturyzacja firmy

Kontakt

Gdańsk | Gdynia | Warszawa

58 380 26 56