Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej jeszcze do niedawna sprowadzały się do szczegółowej weryfikacji przyczyn powstania niewypłacalności u dłużnika. Dzieliły się one [...] Więcej