Upadłość konsumencka rolnika
Upadłość konsumencka rolnika jest szczególnie ciekawym rozwiązaniem, gdy wartość zobowiązań jest wyższa niż wartość posiadanego majątku. Dodatkowo rolnicy, którzy popadli [...] Więcej