Na czym polega upadłość konsumencka?
Upadłość konsumencka polega na uregulowaniu możliwie jak największej ilości zaległych zobowiązań i umorzeniu tych, których spłata nie jest możliwa. Ogłoszenie [...] Więcej