Zakres świadczonych usług

Świadczone przez Kancelarię prawną KL Law Polska usługi obejmują w głównej mierze zagadnienia związane z prawem restrukturyzacyjnym oraz prawem upadłościowym. Z uwagi na specyfikę naszej oferty doradzamy również przedsiębiorstwom w jaki sposób ograniczać i minimalizować ryzyko prowadzenia działalności biznesowej począwszy od momentu rejestracji firmy. Prowadzimy również szkolenia dla firm, których założeniem jest przybliżenie odpowiedzialności, która wynika z konkretnej formy prawnej przedsiębiorstwa i spoczywa na osobach reprezentujących dany podmiot. Celem tychże szkoleń jest również zwiększenie świadomości w zakresie ewentualnych rozwiązań dla firm znajdujących się w kryzysie ekonomicznym.

W ramach naszej działalności prowadzimy również serwis informacyjny skupiający się głównie na upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. upadłość konsumencka.