Upadłość konsumencka członka zarządu spółki

Upadłość konsumencka członka zarządu spółki jest coraz powszechniejszym sposobem radzenia sobie z długami przez osoby wchodzące w organy zarządcze przedsiębiorstw. Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują na dwie tendencje niewypłacalności członków zarządu spółek, którzy skłaniają się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Kiedy członek zarządu spółki może ogłosić upadłość konsumencką?

Z reguły członkowie zarządu spółek nie prowadzą odrębnych przedsiębiorstw w ramach jednoosobowych działalności gospodarczej, więc posiadają zdolność upadłościową w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej. Jeśli osoba reprezentująca spółkę widnieje jednak w rejestrze przedsiębiorców jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, to właściwe są przepisy dotyczące upadłości firm.

W przypadku członka zarządu spółki, który jest konsumentem, sąd będzie weryfikował powody niewypłacalności, a więc to czy stan ten nie powstał na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Oprócz przesłanek negatywnych bezwzględnych (wina umyślna i rażące niedbalstwo), przedmiotem zainteresowania sądu może być również kondycja finansowa spółki prowadzonej przez członka zarządu starającego się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co za tym, sąd będzie badał, czy występowała podstawa do złożenia wniosku o upadłość spółki. Przypominamy, że dłużnik, który mając obowiązek złożenia wniosku o upadłość (np. członek zarządu spółki, jednoosobowy przedsiębiorca) nie dopełni tej powinności, to winien się liczyć z oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką. Chyba, że brak wniosku o upadłość można uzasadnić klauzulami rozsądku.

Upadłość konsumencka członka zarządu spółki

Kancelaria prawna KL Law Polska

W naszej praktyce stosunkowo często mieliśmy do czynienia z członkami zarządów spółek, któych stan niewypłacalności:

  • nie miał żadnego związku z funkcjonowaniem spółki;
  • wynikał z problemów z płynnością finansową spółki;
  • miał związek z udzielaniem pożyczek spółce przez samych członków zarządu;
  • wynikał z odpowiedzialności członków zarządu spółki w związku z art. 299 KSH.

 

Sprawami o upadłość konsumencką członka zarządu spółki zajmujemy się na terenie całego kraju. Prowadziliśmy już sprawy przed sądami m.in. w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Poznaniu, czy Wrocławiu.

Jesteś członkiem zarządu spółki i interesuje Cię upadłość konsumencka?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie!

Oceń powyższą treść!

Upadłość konsumencka członka zarządu spółki

    Kontakt

    Gdańsk | Gdynia | Warszawa

    58 380 26 56